GRC-Zorg                06 83430910

GRC-Zorg helpt bij zelfstandig wonen

Hulp aanvragen?


Bij de gemeente

Meestal krijg je huishoudelijke hulp vergoed uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente voert deze wet uit. Daarom vraag je deze hulp bij de gemeente aan.

Gemeenten bepalen zelf hoe ze omgaan met huishoudelijke hulp. Daardoor krijg je in de ene gemeente meer uren huishoudelijke hulp dan in de andere.

Ieder(in), een organisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte, heeft de regels over huishoudelijke hulp via de Wmo op een rij gezet. Wat mag een gemeente wel en niet doen, en wat moet een gemeente beslist regelen? Download de brochure ‘Een schoon huis’ (pdf, 828 kB).